Benvinguts
a la nova UOC

La UOC estrena vestit. Però això no és un exercici merament cosmètic. La nova identitat visual de la UOC és fruit, i alhora està al servei, de la visió i l’estratègia de la Universitat, que vol respondre als reptes del segle XXI: uns reptes ben diferents, a tots els nivells, dels que afrontava l’any 1995, quan naixia com a primera universitat en línia del món. Aleshores la UOC va reinventar la universitat. Una cosa no ha canviat: l’esperit i el desig de continuar-ho fent.

La UOC estrena vestit. Però això no és un exercici merament cosmètic. La nova identitat visual de la UOC és fruit, i alhora està al servei, de la visió i l’estratègia de la Universitat, que vol respondre als reptes del segle XXI: uns reptes ben diferents, a tots els nivells, dels que afrontava l’any 1995, quan naixia com a primera universitat en línia del món. Aleshores la UOC va reinventar la universitat. Una cosa no ha canviat: l’esperit i el desig de continuar-ho fent.

UOC Brand — Introducció

(R)evolució

La nova marca incorpora conceptes com el dinamisme, la interacció i la flexibilitat, mantenint l’essència de la marca anterior.

(R)evolució

La nova marca incorpora conceptes com el dinamisme, la interacció i la flexibilitat, mantenint l’essència de la marca anterior.

Universitat Oberta de Catalunya

Dinamisme
i direccionalitat

La composició en diagonal genera una «feliç» coincidència: permet aprofitar que la forma de la O sigui una O, una U i una C segons com s’enquadri. Aquesta composició en diagonal evoca les estructures en diagonal presents en els escuts clàssics universitaris, de manera que aporta dinamisme però recorda l’heràldica.
shields

Dinamisme
i direccionalitat

La composició en diagonal genera una «feliç» coincidència: permet aprofitar que la forma de la O sigui una O, una U i una C segons com s’enquadri. Aquesta composició en diagonal evoca les estructures en diagonal presents en els escuts clàssics universitaris, de manera que aporta dinamisme però recorda l’heràldica.
shields

Una mirada particular
Sortir dels límits

La UOC és flexible i capaç d’adaptar-se a entorns i necessitats molt diferents. És una comunitat de persones que treballen en xarxa. És més del que succeeix davant de la pantalla i, així, l’enquadrament de la marca reforça la idea que hi ha acció més enllà de la pantalla.

Una mirada particular
Sortir dels límits

La UOC és flexible i capaç d’adaptar-se a entorns i necessitats molt diferents. És una comunitat de persones que treballen en xarxa. És més del que succeeix davant de la pantalla i, així, l’enquadrament de la marca reforça la idea que hi ha acció més enllà de la pantalla.

Flexibilitat

El marc pot moure’s, reenquadrar-se, créixer i decréixer. S’aprofiten, així, les oportunitats de l’entorn digital i es dota la marca de la flexibilitat i adaptabilitat que la UOC té avui.

Flexibilitat

El marc pot moure’s, reenquadrar-se, créixer i decréixer. S’aprofiten, així, les oportunitats de l’entorn digital i es dota la marca de la flexibilitat i adaptabilitat que la UOC té avui.

UOC Brand — Flexibilitat

Modularitat del sistema

És, també, un sistema reticular que permet la convivència de la marca amb les diferents casuístiques compositives i de convivència amb altres marques.

Modularitat del sistema

És, també, un sistema reticular que permet la convivència de la marca amb les diferents casuístiques compositives i de convivència amb altres marques.

Universitat Oberta de Catalunya Universitat Oberta de Catalunya Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació Universitat Oberta de Catalunya Universitat Oberta de Catalunya Universitat Oberta de Catalunya Universitat Oberta de Catalunya Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació

Modularitat del sistema

És, també, un sistema reticular que permet la convivència de la marca amb les diferents casuístiques compositives i de convivència amb altres marques.

Modularitat del sistema

És també un sistema reticular que permet la convivència de marca amb les diferents casuístiques compositives o de convivència amb altres marques.

Modularitat del sistema

És també un sistema reticular que permet la convivència de marca amb les diferents casuístiques compositives o de convivència amb altres marques.

So propi

La marca té el seu propi so, que ens permetrà expressar-nos en entorns digitals amb coherència i naturalitat.

(Activa els altaveus)

So propi

La marca té el seu propi so, que ens permetrà expressar-nos en entorns digitals amb coherència i naturalitat.

(Activa els altaveus)

Gamma cromàtica

Mantenim el blau característic de la UOC per a incorporar una gamma secundària idònia en entorns en línia, que al seu torn ens permetrà jerarquitzar i ordenar les submarques.

Gamma cromàtica

Mantenim el blau característic de la UOC per a incorporar una gamma secundària idònia en entorns en línia, que al seu torn ens permetrà jerarquitzar i ordenar les submarques.

Color
corporatiu

PANTONE REFLEX BLUE U/C
C=100 M=85 Y=0 K=5
R=0 G=0 B=120
#000078

Color
Masterbrand

PANTONE 310 U/C
C=45 M=0 Y=10 K=0
R=115 G=237 B=255
#73EDFF

Color
UOC R&I

PANTONE 352 U/353 C
C=50 M=0 Y=40 K=0
R=56 G=255 B=144
#38FF90

Color
corporatiu

PANTONE REFLEX BLUE U/C
C=100 M=85 Y=0 K=5
R=0 G=0 B=120
#000078

Color
Masterbrand

PANTONE 310 U/C
C=45 M=0 Y=10 K=0
R=115 G=237 B=255
#73EDFF

Color
UOC R&I

PANTONE 352 U/353 C
C=50 M=0 Y=40 K=0
R=56 G=255 B=144
#38FF90

Gamma cromàtica

Mantenim el blau característic de la UOC per a incorporar una gamma secundària idònia en entorns en línia, que al seu torn ens permetrà jerarquitzar i ordenar les submarques.

Color
UOC X

PANTONE 108 U/109 C
C=0 M=3 Y=100 K=0
R=255 G=224 B=0
#FFE000

Color
UOC Media

PANTONE 237 U/C
C=0 M=50 Y=0 K=0
R=255 G=135 B=255
#FF87FF

Color
UOC X

PANTONE 108 U/109 C
C=0 M=3 Y=100 K=0
R=255 G=224 B=0
#FFE000

Color
UOC Media

PANTONE 237 U/C
C=0 M=50 Y=0 K=0
R=255 G=135 B=255
#FF87FF

Gamma cromàtica

Mantenim el blau característic de la UOC per a incorporar una gamma secundària idònia en entorns en línia, que al seu torn ens permetrà jerarquitzar i ordenar les submarques.

Color
UOC Alumni

PANTONE 2645 U/C
C=30 M=30 Y=0 K=0
R=189 G=158 B=255
#BD9EFF

Color
UOC Corporate

PANTONE 177 U/C
C=0 M=50 Y=25 K=0
R=255 G=125 B=135
#FF7D87

Color
UOC Alumni

PANTONE 2645 U/C
C=30 M=30 Y=0 K=0
R=189 G=158 B=255
#BD9EFF

Color
UOC Corporate

PANTONE 177 U/C
C=0 M=50 Y=25 K=0
R=255 G=125 B=135
#FF7D87

Tipografia pròpia

A partir del logotip, s’han construït dues famílies tipogràfiques corporatives.
Mantenen i potencien l’esperit de la nova gràfica, tenen una gran llegibilitat en dispositius digitals, i articulen tot el sistema de comunicació.

Tipografia pròpia

A partir del logotip, s’han construït dues famílies tipogràfiques corporatives.
Mantenen i potencien l’esperit de la nova gràfica, tenen una gran llegibilitat en dispositius digitals, i articulen tot el sistema de comunicació.

Hi ha qui és capaç de veure les coses abans que ningú

En un món que canvia, s’ha d’aprendre contínuament

Tipografia pròpia

UOC Sans és una tipografia de pal sec contemporània. Té un punt de condensació i una simplicitat que la fa molt versàtil en els diferents usos corporatius.

Tipografia pròpia

UOC Sans és una tipografia de pal sec contemporània. Té un punt de condensació i una simplicitat que la fa molt versàtil en els diferents usos corporatius.

UOC Sans
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg
Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Qq Rr Ss Tt
Uu Vv Ww Xx Yy Zz

1234567890&

UOC Sans Bold
UOC Sans Bold Italic
UOC Sans Regular
UOC Sans Italic

Tipografia pròpia

UOC Serif té un contrast més accentuat que li aporta elegància quan es mostra en cossos grossos. Estilísticament UOC Serif proposa una fusió entre la tipografia humanista i la neoclàssica, que són les més emprades en llibres i premsa, focalitzats principalment en l’àmbit de la divulgació i el coneixement.

Tipografia pròpia

UOC Serif té un contrast més accentuat que li aporta elegància quan es mostra en cossos grossos. Estilísticament UOC Serif proposa una fusió entre la tipografia humanista i la neoclàssica, que són les més emprades en llibres i premsa, focalitzats principalment en l’àmbit de la divulgació i el coneixement.

UOC Serif
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg
Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Qq Rr Ss Tt
Uu Vv Ww Xx Yy Zz
1234567890&

UOC Serif Regular
UOC Serif Italic

Arquitectura de marca

Les cinc submarques tenen en comú l’acrònim UOC, i en particular un color i un recurs formal propis. Totes cinc comparteixen la mateixa modularitat del sistema.

Arquitectura de marca

Les cinc submarques tenen en comú l’acrònim UOC, i en particular un color i un recurs formal propis. Totes cinc comparteixen la mateixa modularitat del sistema.

UOC Brand — Arquitectura de marca
Corporate R&I Xtended Studies X Alumni Media Universitat Oberta de Catalunya
subBrands

Concepte fotogràfic

Aquesta marca és molt més que un símbol; és una nova manera de mirar. Per això és important que conceptes com dinamisme i obliqüitat quedin reflectits en les composicions fotogràfiques. L’acció passa dins i fora de l’enquadrament.

Concepte fotogràfic

Aquesta marca és molt més que un símbol; és una nova manera de mirar. Per això és important que conceptes com dinamisme i obliqüitat quedin reflectits en les composicions fotogràfiques. L’acció passa dins i fora de l’enquadrament.

Sistema pictogràfic

S’ha creat una sèrie de pictogrames basats en el logotip que reforcen la idea de sortir dels límits.

Sistema pictogràfic

S’ha creat una sèrie de pictogrames basats en el logotip que reforcen la idea de sortir dels límits.

UOC

David White

Head of Technology-Enhanced Learning,
University of the Arts London

Vint anys després, una marca renovada al servei d’una nova UOC.

Identitat visual i direcció d’art
Mucho

Tipografia
Tipografies

Audiobranding
Da Da Da Da

Vídeo
Mucho (Concept & Design)
Alex Palazzi (Motion)
Gerard Mallandrich (Motion & edit)
Da Da Da Da (Sound)

Fotografia
Diaz Wichmann Photography
Getty Images
Shutterstock

Web 

Disseny, editorial i producció
Mucho

Desenvolupament
LLOS

© 2017 UOC